Informacja telefoniczna: 601 43 86 12

Przychodnia
Stomatologiczna

Lekarze

lek. stom. Urszula Strzelecka

lek. stom.

Urszula Strzelecka

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (aktualnie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego) - dyplom 1976 r.

Kierownik i właściciel NZOZ ARSUS.

Posiada 37 lat praktyki zawodowej oraz liczne certyfikaty dokumentujące ciągłe doskonalenie zawodowe.

lek. stom.Aleksandra Prajs

lek. stom.

Aleksandra Prajs

Higienistki i Asystentki Stomatologiczne troskliwie wspierające naszych pacjentów

higienistka Karina Korbela

Higienistka

Karina Korbela

Absolwentka Akademii Polonijnej w Częstochowie, Wydział Ekonomii i Zarządzania oraz Dyplomowana Higienistka Stomatologiczna 2-letniego dziennego Medycznego Studium Zawodowego.

Praktykuje od kilku lat.

Uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach rozszerza wachlarz swoich możliwości podnosząc jednocześnie swoje kwalifikacje zawodowe.

higienistka Danuta Rakowska

Higienistka

Danuta Rakowska

Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego.

Praktykuje od 30 lat.

Posiada praktyczne umiejętności ciągle doskonalone szkoleniami.

Certyfikaty